Terug
PRIVACY


Website
WatKunJij is een onderdeel van De Wilg. Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze site ligt bij WatKunJij. De informatie is met veel zorg samengesteld.
Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WatKunJij. Mail hiervoor naar: info@dewilg.nl.
WatKunJij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site of de sites waarnaar vanuit www.watkunjij.info wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Mail
Alle door WatKunJij verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door WatKunJij, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. WatKunJij is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden door WatKunJij zorgvuldig bewaard. Indien u niet (langer) wenst dat uw persoonlijke gegevens door WatKunJij worden opgeslagen kunt u dit aangeven bij de administratie info@dewilg.nl. Alle informatie zal dan volgens protocol worden verwijderd.