Terug
Voorlichting & Advies
Voor scholen, organisaties & professionals

wat
weet jij?

Voorlichting & Advies

Wat weet jij?

Bij 'Wat weet jij?' bieden we scholen, organisaties, professionals of bijvoorbeeld sportclubs voorlichting en advies op het gebied van kwetsbare jongeren en vrije tijd. Dit kan een individuele casusbespreking zijn, maar ook voorlichting aan politie of jongerenorganisatie in het herkennen en omgaan met deze jongeren.

Daarnaast verzorgen we vrijetijdslessen op verschillende scholen van het voortgezet speciaal onderwijs.
Tijdens deze lessen kunnen jongeren kennis maken met verschillende manieren om hun vrije tijd in te vullen. Dit kan van alles zijn. Van sport tot creatieve activiteiten. Wanneer jongeren belangstelling hebben voor een specifieke activiteit gaan we samen met hen en hun ouders kijken wat mogelijk is. We gaan ook samen met de jongere bij de gekozen activiteit kijken.

Neem voor meer informatie contact op met
Maike Bruins via
06 40074646/m.bruins@dewilg.nl
of
Ronnie Bakker via
0655026816/r.bakker@dewilg.nl

Meer weten over individuele toeleiding?

+++> Lees meer <+++
Je
Activiteiten
Samen
Doen?
Wil
Gezellige
Creatieve
Sportieve
Om samen creatief te zijn
(030)